Je verstaanbaar maken in Servië

Terug naar Servië & Surduk

www.serbianschool.com
Als je wilt weten hoe het Servisch klinkt en hoe het geschreven wordt, neem dan een kijkje bij de Serbian School op internet. Helemaal gratis. Op die site zie je linksboven Learn Serbian staan. Een leuke cursus, alleen de Serf die het inspreekt maakt een wat sombere indruk. Of misschien heeft hij te veel rakija op. Laat je niet tegenhouden!

www.slavicnet.com
We hebben ook een woordenboek voor jullie. Servisch-Engels en Engels-Servisch. Het zit goed in elkaar en wordt goed onderhouden.

Om een beetje goed uit de verf te komen als je samen een borreltje drinkt, is hieronder een woordenlijst opgenomen. De meest gebruikte woorden en zinnen vind je hier. Eerst in het Servisch, dan foneties en tot slot in het Hollands.

 1. Zjiveli! [Zjie-wuh-lie] Proost!
 2. Hočeš nešto da piješ? [Go-tjesj nesj-to da pie-jesj] Wil je (iets) drinken?
 3. Može [Moh-zjeh] Ja, graag
 4. Ne može [Neh Moh-zjeh] Nee, dank je
 5. Dobar dan [Doh-baar daan] Goeie dag
 6. Lep dan [Leep daan] Mooie dag
 7. Dobro jutro [Doh-broh joe-troh] Goedemorgen
 8. Laku noć! [La-koe nohtsj] Slaap lekker!
 9. Hvala [Gwa-la] Dank u
 10. Kako ste? [Ka-koh steh] Hoe gaat het?
 11. Pijan sam [Pie-jan sam] Ik ben dronken
 12. Dobro sam [Doh-broh sam] Het gaat goed met mij
 13. To je rakija [Toh jeh rakie-ja] Dat is rakija
 14. Ja znam [Ja znaam] Ik weet het
 15. Kako se zove [Ka-koh su zoh-weh?] Hoe heet dat?
 16. Ja sam Petar [Ja sam Peh-tar] Ik ben Peter
 17. Izvolite [iez-voh-lie-teh] a.u.b.
 18. Molim? [Moh-liem] Wat zeg je?
 19. Ne razumem [Neh raa-zoe-mem] Ik begrijp het niet
 20. Ne govorim Srpski [Neh goh-woh-riem Surp-skie] Ik spreek geen Servisch
 21. Drago mi je [Draa-go mie-jeh] Ik vind het fijn; aangenaam kennis te maken
 22. To je hleb [toh jeh gleb] Dat is brood
 23. Tiruliru [tie-roe-lie-roe] Beetje of eigenlijk erg aangeschoten
 24. Prijatno [prie-jat-no] Eet smakelijk! Ook: fijne dag (bij weggaan)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*